2009, മേയ് 14, വ്യാഴാഴ്‌ച

നജാദ്‌ന്‍റെ ജനീവ പ്രസംഗവും ചില വംശീയ യഥാര്‍തിയങ്ങളും

Najad Najad anwarshat2812 Article about President Najad Visit on Jeniva

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. ലേഖനം വായിച്ചു നന്നായിട്ടുണ്ടു ആശംസകള്‍

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. സന്തോഷം..പ്രശംസ താജ് അലുവക്ക് ഉള്ളതാണ്...ഞാന്‍ ഒരു ഇടനിലക്കാരന്‍ മാത്രം..

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ