2009, ഏപ്രിൽ 30, വ്യാഴാഴ്‌ച

Please watch & thank God how lucky most of us are. 
 
 
VERY TOUCHING STORY

Please watch & thank God how lucky most of us are.
A bit longer than usual but worth every effort esp for yr kids.
Truly heart breaking....may we always count our blessings and also remember to be a blessing to others.

http://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a-la-Carte
 
------------- 

2009, ഏപ്രിൽ 26, ഞായറാഴ്‌ച

ശ്രിലങ്കയില്‍ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുനത് :-

ശ്രിലങ്കയില്‍ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുനത് :-
എന്തിന്റെ പേരില്‍ ആയാലും നയീകരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ക്രൂരതയാണ് ശ്രിലങ്കയില്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. മനുഷിയ ജീവന് ഒരു പ്രാണിയുടെ വിലപോലും നല്‍കുന്നില്ല.. മാധ്യമങ്ങള്‍ പലതും ലോകത്തിന്റെ മുന്നില്‍ നിന്നും പലതും മറച്ചു പിടിക്കുന്നു... തമിഴ് പുലികള്‍ക്ക് വളരാന്‍ സഹായം നല്‍കിയതില്‍ നിന്ന് അയാള്‍ രാജിയങ്ങള്‍ക്കു വെക്തമായ പങ്ക്കു ഉണ്ട്. 
ലോകം രണ്ടു തട്ടുകളിലായി വിപജിക്കപെട്ടിരിക്കുന്നു. സാമ്രജിയം അതിന്‍റെ നീരാളി ഹസ്തങ്ങള്‍ പല രൂപേണയും അദക്രിത ജനങ്ങളുടെ മുകളില്‍ പിടിമുറുക്കുന്നു.. ലോക ജനത നിസ്സങ്ങരായ് നോക്കി നില്‍ക്ക തക്ക വണ്ണം ശണ്ട്ദീകരിക്ക പെട്ടിരിക്കുന്നു... അരാഷ്ട്രീയ വല്കരിക്ക പെടുന്ന ഒരു പുതു ജനതഇവിടെ വളര്‍ന്നു വരുന്നു...അല്ലെങ്ങില്‍ സാമ്ര്രജിയതം വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നു.. ..ഇത് തിരിച്ചരിയപെടാതെ പോകുനതാണ് ആപത്തു...വരേണിയ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ അപ്പ കഷ്ണങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പേന ചാലിപ്പികുന്നവരായ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ജീവികള്‍ അദപതിചിരിക്കുന്നു....ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും....???

2009, ഏപ്രിൽ 23, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു

ഞാന്‍ ഒരു പ്രവാസി . ബൂലോഗത്തില്‍ പുതിയ ആളാണ്. എനിക്കും ചിലത് പറയാന്‍ ഉണ്ട്. കുറച്ചു കഴിയട്ടെ..എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പരിജയപെടാം ആദ്യം..ഞാന്‍ ബീരാന്‍ ...ചായ തോപ്പില്‍ ബീരാന്‍... ഒരു ചായ കട തുടങ്ങാന്‍ വന്നതാ ഇവിടെ... എന്തു ചെയ്യാന്‍? എവിടെയും തമ്മില്‍ തല്ലാനെ നേരമുള്ളൂ നമ്മള്‍ മലയാളിക്ക്... എല്ലാവര്ക്കും അവരവര്‍ പിടിച്ച മുഴലിനു നാലു കൊമ്പ് ആണ്...ഇതൊരു തുടക്കകാരന്ടേ വേവലാതി മാത്രം...
അലകള്‍ സാക്ഷി ,ചായതോപില്‍ ബീരാന്‍