2009, ഏപ്രിൽ 30, വ്യാഴാഴ്‌ച

Please watch & thank God how lucky most of us are. 
 
 
VERY TOUCHING STORY

Please watch & thank God how lucky most of us are.
A bit longer than usual but worth every effort esp for yr kids.
Truly heart breaking....may we always count our blessings and also remember to be a blessing to others.

http://www.cultureunplugged.com/play/1081/Chicken-a-la-Carte
 
------------- 

1 അഭിപ്രായം:

  1. ഇത് ഒരു ഓര്‍മ പെടുത്തലാണ്. നാമെല്ലാം ഓരോ ദിവസവും ഗാര്‍ബേജ്‌ലേക്ക് തള്ളുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം മതി അവര്‍ക്ക് ഒരാഴ്ച ചില വാഴിക്കാന്‍.. നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ....ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ മറക്കാതിരിക്കാം ......നമ്മളാല്‍ കഴിയുന്ന ഒരു കൈ ഈ "ഭൂമിയുടെ അവകാശികള്‍ക്ക് " മാറ്റിവെക്കാം..

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ